Rigveda, Shakala Shakha Mandala-01, Sukta-01

  1.  agnim īḍe (ŚŚ.ŚG. īle) purohitam # RV.1.1.1a; ArS.3.4a; TS.4.3.13.3a; MS.4.10.5a: 155.1;KS.2.14a; GB.1.1.29a; AŚ.2.1.26; ŚŚ.6.4.1; 14.52.1; AG.3.5.6; ŚG.4.5.7; N.7.15a. P: agnim īḍe AŚ.4.13.7; LŚ.4.10.5; MŚ.5.1.4.7; VHDh.5.429; 7.64; 8.250; Karmap.3.1.16. Cf. Rvidh.1.13.5; 16.1; 2.31.6; BDh.4.6.1
  2. agniḥ pūrvebhir ṛṣibhiḥ # RV.1.1.2a; N.7.16a.
  3. agninā rayim aśnavat # RV.1.1.3a; TS.3.1.11.1a; 4.3.13.5a; MS.4.10.4a: 152.9; 4.4.16: 242.8; ŚB.11.4.3.19a; AŚ.2.1.27; KŚ.5.12.19a; MŚ.5.1.3.18. P: agninā rayim ŚŚ.3.7.3; 15.8; ŚG.1.20.5.
  4. agne yaṃ yajñam adhvaram # RV.1.1.4a; TS.4.1.11.1a; MS.4.10.3a: 149.7; KS.2.14a; AŚ.7.8.1. P: agne yam MŚ.5.1.3.7.
  5. agnir hotā kavikratuḥ # RV.1.1.5a.
  6. agne bhadraṃ kariṣyasi # RV.1.1.6b.
  7. upa tvāgne dive-dive # RV.1.1.7a; SV.1.14a; VS.3.22a; TS.1.5.6.2a; MS.1.5.3a: 69.3; 1.5.10: 78.9; KS.7.1a,8; 22.10; AB.1.30.10; KB.9.5; ŚB.2.3.4.28a; ApŚ.6.17.7; 17.24.1; MŚ.1.6.2.9; –6.2.6. Ps: upa tvāgne dive-dive doṣāvastaḥ AŚ.4.10.3; upa tvāgne ŚŚ.2.12.2; 5.14.11; upa tvā KŚ.4.12.7.
  8. rājantam adhvarāṇām # RV.1.1.8a; 45.4c; VS.3.23a; TS.1.5.6.2a; MS.1.5.3a: 69.5; KS.7.1a,8; ŚB.2.3.4.29a. Cf. next.
  9. sa naḥ piteva sūnave (AV.KS.21.14c, putrebhyaḥ) # RV.1.1.9a; AV.10.6.5c; VS.3.24a; TS.1.5.6.2a; MS.1.5.3a: 69.7; KS.7.1a,8; 21.14c; ŚB.2.3.4.30a.

Reference: A Vedic Concordance by Maurice Bloomfield.